Podmienky

podmienky

DOKLADY K UZATVORENIU NÁJOMNEJ ZMLUVY:

Fyzické osoby:

  • -Občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • -Vodičský preukaz

Právnické osoby:

  • -Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo živnostenský list
  • -Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • -Overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatie vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom registri.

podmienky

PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁLOHA

Za prenájom vozidla sa platí vopred pri preberaní hotovosťou alebo platobnou/kreditnou kartou.

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu za vozidlo, ktorá vám bude následne vrátená pri odovzdaní vozidla autopožičovni. Záloha sa realizuje zablokovaním príslušnej sumy na vašej kreditnej/platobnej karte alebo v hotovosti. Výška zálohy za prenájom vozidla je uvedená v cenníku.

Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na tomto odkaze: Všeobecné obchodné podmienky

podmienky

CENA PRENÁJMU

Všetky ceny spojené s prenájmom vozidla sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. Denný limit pre krátkodobý prenájom je maximálne 300km, v prípade, že sa tento limit prekročí, bude účtovaná sadzba 0,1% z ceny denného nájmu/1km. Možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou, slovenská diaľničná známka, poistenie vozidla na území Európskej únie, výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby , sezónne pneumatiky a služby spojené s prípadnou poistnou udalosťou.

podmienky

POISTENIE

Všetky vozidlá v našej autopožičovni sú plne poistené havarijne a zákonne.